ภาวะห้องเสียงสะท้อนออนไลน์กับแนวคิดทางการเมืองของคนรุ่นใหม่
59 views
0
0
"องค์ประกอบที่เกิดขึ้นในห้องเสียงสะท้อน เช่น การคุยด้วยข้อมูลเดียวกัน เพื่อตอกย้ำความเชื่อเดียวกัน "


ห้องแห่งเสียงสะท้อน คือ แนวคิดที่ใช้วิเคราะห์อธิบายผู้ใช้สื่อต่างๆ ที่ทำการกลั่นกรองเนื้อหาที่เปิดรับ ทำให้คนอยู่ภายใต้แนวคิดที่เหมือนกัน เกิดเป็นความคิดไหลเวียนอยู่ในห้องเดียวกัน สะท้อนกันไปมา โดยอารมณ์ความรู้สึกมีผลทำให้คนเลือกมีการสื่อสารมากขึ้น และผลักเข้าไปอยู่ในภาวะห้องเสียงสะท้อนมากขึ้นอีกด้วย

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ภาวะห้องเสียงสะท้อนออนไลน์กับแนวคิดทางการเมืองของคนรุ่นใหม่
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
วิทยากร : ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนักวิจัยในโครงการห้องเสียงสะท้อนออนไลน์กับผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ.2562