บริการวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิตอลกับการเพิ่มพื้นที่การสื่อสารเสียงที่หลากหลาย
172 views
0
0
" วิทยุดิจิตอลเข้ามาช่วยเพิ่่มทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ฟัง ในคุณภาพเสียงที่ดี และคมชัดมากขึ้นกว่าเดิม "

ณ ปัจจุบันได้มีการนำวิทยุดิจิตอล ที่เรียกว่า Digital Audio Broadcasting (Dab+) เข้ามาทดลองใช้ โดยในอนาคตประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบวิทยุดิจิตอล เช่นเดียวกับโทรทัศน์ดิจิตอล โดยวิทยุดิจิตอลมีข้อดีซึ่งคล้ายคลึงกับโทรทัศน์ดิจิตอล คือ มีการเข้ารหัสแบบใหม่ ทำให้ช่วยลดการรบกวนของคลื่นสัญญาณ ผู้ฟังจะได้รับฟังเสียงที่คมชัดมากกว่าระบบ AM , FM เดิม ทำให้ประหยัดทรัพยากรมากขึ้น สามารถกำกับดูแลได้อย่างสะดวก เนื่องจากเป็นการออกอากาศจากโครงข่ายส่วนกลาง เป็นต้น

สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่วิทยุดิจิตอล ผู้ฟังจำเป็นต้องซื้อวิทยุใหม่ที่มีระบบรองรับระบบ DAB+ ซึ่งแตกต่างจากโทรทัศน์ดิจิตอลที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์เครื่องเก่าได้ โดยในอนาคตจะมีการนำมาจำหน่ายในราคาที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ การเปลี่ยนแปลงวิทยุดิจิตอลนี้ แม้จะเป็นการสื่อสารทางเดียว ซึ่งต่างจากระบบอินเทอร์เน็ตที่ทำให้สามารถทำให้สื่อสารตอบโต้กันสองทางได้ แต่ก็ทำให้ผู้ฟังสามารถมีทางเลือกที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มคุณภาพของการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น และเป็นที่น่าจับตามองว่าในอนาคตวิทยุดิจิตอลจะเติบโตมากน้อยเพียงใดในยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น

.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.hstn.co.th/content/10364/
.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

บริการวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิตอลกับการเพิ่มพื้นที่การสื่อสารเสียงที่หลากหลาย
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว
วิทยากร : ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ