เพลงกับการเมืองไทย จากเพลงปลุกใจสู่เพลงการ์ตูน
195 views
0
0
"เพลงสามารถดึงอารมณ์ความรู้สึกของคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้"

การเลือกนำเพลงมาใช้ในทางการเมืองนั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลา เนื่องจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเรื่องของการแสวงการการยอมรับจากกลุ่มคนที่สนับสนุนตนเอง จึงต้องการสื่อที่ตรงกับความรู้สึก การรับรู้ และอารมณ์ของผู้ที่เข้าร่วมชุมนุม จึงทำให้บางช่วงเวลามีการใช้เพลงปลุกใจ เพลงเพื่อชีวิต เน้นย้ำอุดมการณ์ และดึงพลังร่วมออกมา เป็นต้น ซึ่งในอดีตการเคลื่อนไหวทางการเมืองมักใช้เพลงเหล่านี้เป็นหลัก

ในปัจจุบันได้มีเพลงรูปแบบใหม่ เช่น เพลงแร็พ เพลงจากการ์ตูน เป็นต้น โดยเพลงเป็นสิ่งที่เร้าอารมณ์ความรู้สึก ทำให้เพลงที่ร่วมสมัยสามารถดึงอารมณ์ความรู้สึกของคนให้เป็นหนึ่งเดียวได้ ดังนั้นเพลงที่จึงไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงอย่างเดียว แต่กลายเป็นสิ่งสำคัญในแง่การสร้างฉันทามติให้เกิดขึ้นได้
.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.bbc.com/thai/thailand-53555953
.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

เพลงกับการเมืองไทย จากเพลงปลุกใจสู่เพลงการ์ตูน
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ
วิทยากร : ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย