สังคมวิทยาในสื่อว่าด้วย เมียน้อย
127 views
0
0
"เมียน้อย มักถูกมองเป็นผู้ที่เข้ามาทำลายอุดมคติของครอบครัวและถูกประณาม ในขณะที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ค่อยตั้งคำถามกับผู้ชายที่มีเมียน้อย"

ปัจจุบันแม้จะมีการเรียกร้องสิทธิสตรีมากขึ้น แต่ในเรื่องครอบครัว มักจะติดกับเรื่องของอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน และภาพอุดมคติของครอบครัวที่ต้องมีพ่อแม่ลูก คนที่เข้ามาแทรกและทำลายอุดมคติของครอบครัวจะถูกประณามอย่างหนัก โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นภรรยาน้อยซึ่งกลายเป็นผู้ที่เข้ามาทำลายอุดมคติครอบครัว รวมถึงภรรยาหลวงที่จะถูกตั้งคำถามว่าเป็นภรรยาที่ดีพอหรือไม่ ในขณะที่ผู้ชายมักถูกตั้งคำถามน้อยมาก

ในสังคมไทยมีการเรียกร้องค่านิยมสามีเดียวภรรยาเดียวมากขึ้นจนกลายเป็นค่านิยมหลัก ในขณะเดียวกันก็มีการยอมรับความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ โดยการมีชีวิตสมรสนอกการแต่งงานของผู้ชายยังถูกมองว่าเป็นเรื่องให้อภัยได้ หากเป็นไปเพื่อการคงอยู่ของครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยมีสถิติการหย่าร้างที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งในความเป็นจริงความสัมพันธ์มีความหลากหลาย ทั้งความสัมพันธ์แบบเพศเดียวกัน ความสัมพันธ์แบบพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ความสัมพันธ์แบบภรรยาเดียวหลายสามีหรือสามีเดียวหลายภรรยา จึงเกิดการตั้งคำถามว่าสังคมไทยเหมาะกับค่านิยมสามีเดียวภรรยาเดียวจริงหรือไม่ และคุณค่าของการเป็นภรรยาน้อยที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากกับดักของความรักและเศรษฐกิจนั้นอยู่ที่ใด

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

สังคมวิทยาในสื่อว่าด้วย เมียน้อย
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ชเนตตี ทินนาม
วิทยากร : ผศ.ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์