โครงการ Cofact รวมพลังต่อต้านข่าวลวง ร่วมค้นหาความจริง
73 views
0
0
"ในกระแสข่าวสารที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบข้อมูลจะช่วยให้เรากรองข่าวสารในทุกครั้ง เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และมีมุมมองที่กว้างในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ "

โครงการ Cofact ในประเทศไทยเกิดจากการเห็นปัญหาเรื่องข่าวลวง และได้รับต้นแบบจากประเทศไต้หวัน ด้วยการสร้างพื้นที่ส่วนกลางในการช่วยตรวจสอบข่าวลวง โดยมีทีมบรรณาธิการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาช่วยตรวจสอบค้นหาความจริง และออกเผยแพร่ความจริงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับวิกิพีเดีย เพื่อให้ทุกคนสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบข้อมูล และมีการกรองข่าวสารในทุกครั้ง เพื่อค้นหาความจริงท่ามกลางกระแสข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นเพื่อรับสิ่งใหม่ๆ

.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://cofact.org
.

-----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

โครงการ Cofact รวมพลังต่อต้านข่าวลวง ร่วมค้นหาความจริง
รายการ Zoomสื่อ
ผู้ดำเนินรายการ: อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว
วิทยากร: คุณพลินี ศิริรังสี ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาแนวทางและกลไกชุมชนค้นหาความจริง
ดร.ณภัทร เรืองนภากุล บรรณาธิการ Cofact อาจารย์ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้