สื่อกับการเลือกข้างทางการเมือง จากตุลา 19 ถึงตุลา 63
98 views
0
0
"ในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาคม พ.ศ. 2519 สื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำร้ายนักศึกษา และเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ ทั้งในหนังสือพิมพ์และวิทยุ ซึ่งมีการนำเสนอการต่อต้านนักศึกษารวมถึงการให้ร้ายนักศึกษา ในขณะที่ฝ่ายนักศึกษาแทบไม่มีสื่อเป็นของตัวเอง"

40 กว่าปีต่อมาเหตุการณ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ยังคงมีการเกิดเหตุการณ์ที่อีกฝ่ายพยายามลดทอนความเป็นมนุษย์ เช่น มีการใช้คำว่าชังชาติ ขยะแผ่นดิน แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจน คือ เรื่องพัฒนาการของสื่อซึ่งพัฒนาไปไกลมาก แม้ว่าสื่อกระแสหลักจะสงวนท่าที ไม่ได้แสดงบทบาทเท่าที่ควร แต่สื่อกระแสรองได้เปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็น และมีมุมมองที่แตกต่างออกไป ทำให้คนรุ่นใหม่มีวัฒนธรรมการค้นคว้าข้อมูล ไม่เชื่อข้อมูลด้านเดียว มีการตั้งคำถาม และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น

สำหรับสื่อที่มีการสร้างภาพที่ติดลบของอีกฝั่ง หรือให้ร้ายอีกฝั่ง หรืออะไรที่มันไม่ถูกต้อง สังคมสามารถมีกระบวนการตรวจสอบสื่อด้วยการตั้งคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากเสียงมีมากพอ สื่อหลักก็รับฟังและปรับปรุงตาม โดยคนรับสารควรรับสารที่หลากหลาย และสร้างมาตรฐานการรับสื่อในสิ่งที่ถูกต้อง เช่น ต่อต้านเฟคนิวส์ ต่อต้านการลดทอนคุณค่าของมนุษย์

.

-----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

สื่อกับการเลือกข้างทางการเมือง จากตุลา 19 ถึงตุลา 63
รายการ Zoomสื่อ
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ
วิทยากร: อ.ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย