จับตาสื่อ สื่อจับตา การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
89 views
0
0
"สื่อในประเทศสหรัฐอเมริกามีการแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจน ในขณะที่สื่อไทยยังคงติดกับดักของความเป็นกลาง"

จับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยสื่อในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการแบ่งเป็นฝ่ายอย่างชัดเจน คือ ฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และฝ่ายที่ไม่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อีกทั้งผู้สื่อข่าวก็สามารถแสดงออกได้ว่าอย่างฝ่ายใด ซึ่งสามารถถกเถียงกันโดยอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล

ในขณะที่สื่อมวลชนของประเทศไทย มักติดกับดักของความเป็นกลาง แต่ไม่ได้มีความเป็นกลางอย่างแท้จริง
แตกต่างจากสื่อของสหรัฐที่หากแสดงออกว่าเป็นกลาง คือมีความเป็นกลางอย่างแท้จริง เช่น NPR ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับเงินทุนจากประชาชน ข้อมูลที่นำเสนอล้วนเป็นข้อเท็จจริง ส่งผลให้ประชาชนสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดและสามารถนำข้อเท็จจริงไปตัดสินใจได้ว่าจะสนับสนุน หรือไม่สนับสนุนอย่างไร

.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.prachachat.net/world-news/news-546007
.


----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

จับตาสื่อ สื่อจับตา การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
วิทยากร : กีรติกร นาคสมภพ เบลาว์ บรรณาธิการ Thai PBS World