สร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอมโคโรน่าไวรัส
41 views
0
0
"เมื่อได้รับข่าวควรตั้งข้อสงสัยก่อนเสมอว่าอาจไม่ใช่ข่าวจริง เพื่อป้องกันการส่งต่อข่าวปลอม ที่อาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคม"

ข่าวปลอมของโคโรน่าไวรัสมีเป็นจำนวนมากกว่าข่าวอื่นๆ อีกทั้งยังเกิดขึ้นในหลากหลายประเทศ โดยเกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น ระบุประเทศที่พบเชื้อ ข่าวการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ อาการและความรุนแรงของโรค และวิธีการป้องกัน เป็นต้น ซึ่งข่าวปลอมที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดจากผู้ไม่หวังดีที่ต้องการใช้เหตุการณ์ขนาดใหญ่นี้ที่หลายประเทศกังวลหาช่องทางการขายสินค้า เช่น อาหารเสริมป้องกันไวรัส อุปกรณ์ป้องกันไวรัส เป็นต้น ดังนั้น วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอม ได้แก่ การกรองข้อมูลให้ดี ใช้การตระหนักรู้ และตั้งข้อสงสัยอยู่เสมอว่าข่าวที่ได้รับอาจจะไม่ใช้ข้อมูลจริง และไม่ควรส่งต่อข้อมูลที่ไม่แน่ใจว่าจริงเท็จเพียงใด จนกว่าจะมั่นใจว่าเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการตรวจสอบแล้ว เป็นต้น

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

สร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอมโคโรน่าไวรัส
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.เจษฎา ศาลาทอง
วิทยากร : คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ รักษาการผู้จัดการชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท.