สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 : มาตรการการสอบสวนโรค การจำกัดการแพร่ระบาด และข้อเสนอแนะ
75 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ตำแหน่ง -ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ประเด็น - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 : มาตรการการสอบสวนโรค การจำกัดการแพร่ระบาด และข้อเสนอแนะ

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ในทุกอำเภอแล้ว ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 18 คน โดยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เมื่อวานนี้ 8 คน เป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเดิม แต่เจ้าหน้าที่ก็เข้าทำการสอบสวนโรคพร้อมกักกันผู้ป่วยทั้งหมดแล้ว ซึ่งจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด มีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 13 คน หรือติดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ส่วนที่เหลือเป็นจังหวัดอื่นๆ และไม่ทราบแหล่งที่มาของการติดเชื้ออีก 3 คน และจากการตรวจสอบในวัดมังกรกมลาวาสที่พบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ 2 คน ซึ่งก็ได้ทำการปิดพื้นที่วัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเวลา 3 วัน พร้อมใช้วัดเป็นสถานที่กักตัวทั้งหมด 14 วัน เนื่องจากมีผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 100 คน ซึ่งได้หารือกับเจ้าอาวาสวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งการตรวจสอบค้นหาผู้ติดเชื้อขณะนี้ได้แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ แรงงานที่อยู่ในโรงงานต่างๆ และ กลุ่มผู้ที่ทำงานในตลาด โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบหมุนเวียนซึ่งกันและกัน โดยจากการตรวจเชื้อเชิงรุกกว่า 4,000 คนในจังหวัดขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

รายการเจาะข่าวเช้านี้