โรคมะเร็งในสัตว์
170 views
0
0

โรคมะเร็งในสัตว์
• "มะเร็ง" ปัญหาสุขภาพสำคัญในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ
• รู้จักคลินิกโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
• โรคมะเร็งในสัตว์ที่พบบ่อย มีวิธีตรวจพบได้อย่างไร
• ข้อแนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงเรื่องค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
• การรักษามะเร็งในสัตว์มีความละเอียดอ่อน เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องทำความเข้าใจกระบวนการรักษาให้ชัดเจนกับสัตวแพทย์
• ส่วนใหญ่มะเร็งมาพร้อมกับอายุ ยิ่งโดยเฉพาะสุนัขอายุ 7 ปีขึ้นไปต้องหมั่นสังเกต หากพบก้อนหรือสิ่งผิดปกติ อย่าได้นิ่งนอนใจ ควรมาพบสัตวแพทย์
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย