แนวทาง รูปแบบ และประสิทธิภาพของการนำฟ้าทะลายโจรมารักษาโรคโควิด-19
81 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
ตำแหน่ง - อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - แนวทาง รูปแบบ และประสิทธิภาพของการนำฟ้าทะลายโจรมารักษาโรคโควิด-19

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงวัตถุประสงค์ของการนำฟ้าทะลายโจรมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19ว่า มาจากการที่ต้องการหางานวิจัยหรือผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ ที่ดึงความสนใจของทุกคนท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็พบว่า สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรมีความน่าสนใจ ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายสูงขึ้นได้จริง โดยในต่างประเทศพบว่า สารแอนโตกราฟโฟไลน์ ทำให้แม้แต่ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี มีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้น หรืองานวิจัยอื่นที่ชี้ให้เห็นว่า สามารถช่วยให้กลุ่มโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ เมื่อรับประทานฟ้าทะลายโจรเข้าไป จะทำให้หายเป็นหวัดไวขึ้น จนทำให้เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ มีการใช้มากขึ้นในช่วงหลังๆ

ส่วนการวิจัยของฟ้าทะลายโจรกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็พบว่า สารแอนโตกราฟโฟไลน์ ทำให้เชื้อไวรัสไม่ขยายตัวต่อไปได้ มีส่วนทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น แม้ว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19

รายการเจาะข่าวเช้านี้