มาตรการคุมเข้มเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนนทบุรี
79 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ตำแหน่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ประเด็น - มาตรการคุมเข้มเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนนทบุรี

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ว่า ขณะนี้จังหวัดนนทบุรีได้เฝ้าระวัง 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.แรงงานต่างด้าว 2.พื้นที่ตลาดทั้งหมด โดยได้ขยายการตรวจเชิงรุกในตลาดทั้งหมด 53 แห่ง และ3.วัด จากการสอบสวนโรคพบว่ามีการระบาดเชื่อมโยงภายในวัด และง่ายต่อการแพร่เชื้อโรค นอกจากนี้จะมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จ้างงานแรงงานต่างด้าว จะต้องดูแลและห้ามการเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาด พร้อมพาไปตรวจคัดกรองโรค เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฎิบัติงาน พร้อมระบุว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโอกาสที่จะทำให้แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อง่ายต่อการควบคุม และสามารถกำกับดูแลได้อย่างเข้มงวด

อย่างไรก็ตามการจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ พบผู้ป่วยกว่า 40 คน โดยตั้งแต่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสระลอกใหม่ ได้เริ่มมีการตรวจคัดกรองเชิงรุก ประกา
ศให้ประชาชนที่มีอาการต้องสงสัยรับการตรวจ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และนำตัวเลขของผู้ติดเชื้อมาประเมินสถานการณ์ เพื่อปรับการทำงานให้เข้มงวดมากขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้