ข้อเรียกร้องต่อสถาบันตำรวจในการจัดการปัญหาบ่อนการพนันในประเทศอย่างจริงจัง
69 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
ตำแหน่ง - เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) และ อนุกรรมาธิการการยุติธรรม สภาผู้แทนราษฎร
ประเด็น - ข้อเรียกร้องต่อสถาบันตำรวจในการจัดการปัญหาบ่อนการพนันในประเทศอย่างจริงจัง

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม หรือ สป.ยธ. และ อนุกรรมาธิการการยุติธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงข้อเรียกร้องต่อสถาบันตำรวจในการจัดการปัญหาบ่อนการพนันในประเทศอย่างจริงจัง ว่าจากการที่มีคำสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจจังหวัดที่ตรวจสอบพบมีการปล่อยปละละเลยให้เกิดการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ และยังเป็นต้นตอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาว โดยเรื่องบ่อนการพนันในช่วงประมาณ 5 ปี เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย เนื่องจากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการเคลื่อนไหวจัดการเรื่องดังกล่าว ขณะที่บ่อนการพนันขนาดใหญ่ ที่สามารถเปิดให้บริการได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้ร่วมมือด้วย โดยมีการรับรู้ แต่ไม่ได้จัดการแต่อย่างใด

รายการเจาะข่าวเช้านี้