ผลกระทบต่อการศึกษา และการปรับตัวของนักเรียนและสถาบันการศึกษา หลังการสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
74 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานการณ์วิกฤต กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และอดีตอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - ผลกระทบต่อการศึกษา และการปรับตัวของนักเรียนและสถาบันการศึกษา หลังการสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานการณ์วิกฤต กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และอดีตอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงผลกระทบต่อการศึกษา หลังการสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้เยาวชนมีโอกาสได้รับเชื้อมากกว่าในรอบแรก เนื่องจากพฤติกรรมของเด็กมีความสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน และอยู่รวมกันในพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันหนาแน่น ขณะที่งานวิจัยพบว่าการที่เด็กต้องออกจากโรงเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ อาจจะทำให้ความรู้ของเด็กหายไปถึงครึ่งปีการศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส หรือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่างๆ

นอกจากนี้พบว่า ในปัจจุบัน เด็กที่มีฐานะยากจนมีจำนวนกว่าล้านคนแล้ว ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจ จะยิ่งทำให้เด็กมีโอกาสหลุดจากระบบการศึกษามากขึ้น ดังนั้นการแก้ปัญหาควรเป็นการแก้ในระยะยาว เพราะหากการจัดการเรียน การสอนไม่ดี จะยิ่งทำให้การศึกษาถดถอยลงไป

รายการเจาะข่าวเช้านี้