แนวทางการปฎิรูปสถาบันตำรวจ ในการจัดการปัญหาบ่อนการพนันในประเทศ
72 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตำแหน่ง - สมาชิกวุฒิสภา
ประเด็น - แนวทางการปฎิรูปสถาบันตำรวจ ในการจัดการปัญหาบ่อนการพนันในประเทศ

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงแนวทางการปฎิรูปสถาบันตำรวจ ในการจัดการปัญหาบ่อนการพนันในประเทศ ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าดูแลชีวิตของประชาชน และดำเนินการในกระบวนต่างๆ อย่างยุติธรรม โดยยอมรับว่า ปัญหาบ่อนการพนันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง และมีการรับสินบน แต่ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่คนใดได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยกรณีที่มีคำสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจจังหวัด ที่ตรวจสอบพบมีการปล่อยปละละเลยให้เกิดการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่เป็นเรื่องที่ดี ขณะที่การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ่อนการพนัน คณะทำงานชุดคนดังกล่าวไม่ควรเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ควรคณะกรรมการอิสาระตรวจสอบ เหมือนกับคดีของของนายวรยุทธ อยู่วิทยา เพื่อหาข้อเท็จจริง

รายการเจาะข่าวเช้านี้