ปัญหาจากการพนันที่ส่งผลต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในมิติด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคม และการบังคับใช้กฎหมาย
19 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - ปัญหาจากการพนันที่ส่งผลต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในมิติด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคม และการบังคับใช้กฎหมาย

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงกรณีที่มีข้อเสนอให้มีการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย เพื่อนำเม็ดเงินมาหมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศว่า หากจะมีการทำให้ถูกกฎหมายจริง จะต้องมีเรื่องที่ดูแลเพิ่มขึ้นสูงมาก มีมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องสภาวะการเงิน หรือการเล่นพนันเกินกำลังจนเป็นหนี้สิน ซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางสังคมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่ได้ทำให้บ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายหายไปด้วย ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ซึ่งในต่างประเทศจะต้องทำพร้อมๆกับการปฏิรูปทั้งกฎหมาย ระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปพร้อมๆกัน

ซึ่งสิ่งที่ต้องปฏิรูปนั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการทุจริต ที่เกี่ยวพันกับรายได้จากการทำงาน หรือการทำงานแบบกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น ให้ประชาชนได้มีอำนาจในการตรวจอย่างแท้จริง

รายการเจาะข่าวเช้านี้