แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด และกรณี "ยาเคนมผง" ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย
87 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายวิชัย ไชยมงคล
ตำแหน่ง - เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ประเด็น - แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด และกรณี "ยาเคนมผง" ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงสถานการณ์การระบาดของการระบาดจากยาเสพติดชนิดยาเคนมผง ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายว่า ตามที่ปรากฎในสื่อยังไม่เห็นของกลาง และยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์ จึงให้ความเห็นได้ไม่มากนัก แต่จากข้อมูลการจับกุมยาเสพติดประเภทเคตามีนตั้งแต่ปี 2561 จนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วพบว่ามีการยึดและจับกุมได้ 657 คดี ซึ่งของกลางที่มาส่งก็พบว่ามีบางส่วนมีการนำยาเคตามีนไปผสมกับยาชนิดอื่น แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาก็มักจะมีการนำยาเคตามีนไปผสมกับยาชนิดอื่นเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการผสมยาเสพติด 2 ชนิด

รายการเจาะข่าวเช้านี้