ข้อเสนอและความเห็นต่อมาตรการเยียวยาของภาครัฐท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
64 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง - ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประเด็น - ข้อเสนอและความเห็นต่อมาตรการเยียวยาของภาครัฐท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ โดยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐที่ออกมาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ว่า ได้เห็นถึงความพยายามของทุกภาคส่วนที่ออกมาช่วยเหลือครั้งนี้ แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างสะท้อนมา ก็ต้องการที่ให้ธุรกิจอยู่รอดไปให้ได้นานมากที่สุด โดยเสนอให้มีการลดเงินต้นกับดอกเบี้ยเป็นเวลา 1-2 ปี เพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบการจากวิกฤตที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้มาจากวินัยทางการเงินที่ไม่ดี หรือมาตรการลดต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่นการดูแลพนักงานที่เหลืออยู่ในขณะนี้ เพราะไม่มีคนเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ไม่มีรายได้เข้ามา และต้องประคองธุรกิจให้อยู่รอด ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้มีความไม่แน่นอนมากขึ้น แม้จะมีวัคซีนเข้ามาก็ตาม

รายการเจาะข่าวเช้านี้