ความรู้ที่จำเป็นก่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
194 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ตำแหน่ง - หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลีนิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - ความรู้ที่จำเป็นก่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลีนิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวทางจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงความรู้ที่จำเป็นก่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า ปัจจุบันวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับการจดทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉิน มี 3 รูปแบบ คือ 1.ชนิด mRNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งไม่เคยใช้ในมนุษย์มาก่อน สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูง ได้แก่ วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ และบริษัทโมเดอร์นา โดยวัคซีนชนิดนี้ทำได้ง่ายและเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลิตในโรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีการฉีดวัควีนชนิดดังกล่าวให้ประชากรทั่วโลกแล้วมากกว่า 42 ล้านโดส 2.ไวรัสเวคเตอร์ เป็นการนำสารพันธุกรรมไวรัสโควิด 19 มาฝากกับไวรัสที่ไม่ก่อโรค ได้แก่ ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า สปุตนิก ไฟว์ ของรัสเซีย และแคนไซโนของจีน ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทั่วโลกให้ความหวัง เนื่องจากเทคนิคการผลิตในกลุ่มนี้ จะทำให้ราคาถูกลง ซึ่งรูปแบบนี้เคยใช้ในวัคซีนป้องกันโรคอีโบลาด้วย และ3.วัคซีนเชื้อตาย โดยเพาะเลี้ยงไวรัสจำนวนมากแล้วทำให้ไวรัสตาย นำมาใส่สารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน และฉีดให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน โดยอาการข้างเคียงต่างๆ ศึกษาง่ายกว่าวัคซีนชนิดใหม่ที่ไม่เคยศึกษามาก่อน แต่การผลิตจำนวนมากไม่สามารถลดต้นทุนให้ถูกลงเท่า 2 รูปแบบแรกได้