การบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 : การจัดการแรงงานต่างด้าว และการส่งเสริม พัฒนา คุ้มครอง และเยียวยาแรงงานในประเทศ
61 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - คุณสุชาติ ชมกลิ่น
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประเด็น - การบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 : การจัดการแรงงานต่างด้าว และการส่งเสริม พัฒนา คุ้มครอง และเยียวยาแรงงานในประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในรายการเจาะข่าวเช้านี้ ถึงการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า หลังจากที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ ทำให้ต้องมีมาตรการลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น จึงทำให้แรงงานต่างด้าวที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทย ลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติ และหันไปใช้บริการนายหน้าดำเนินการพาเข้ามา จึงทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว โดยการลงทะเบียนแรงงานข้ามชาตินอกระบบ เพื่อให้ทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อไปได้ชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้างสถานประกอบการ พร้อมกับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จากภายนอกประเทศ โดยขณะนี้มีแรงงานข้ามชาติทั้งที่มีนายจ้างกว่า 3 หมื่นคน และไม่มีนายจ้างกว่า 3 พันคน
อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการที่ต้นเหตุ และทำให้แรงงานผิดกฎหมาย เข้าระบบอย่างถูกต้อง เพื่อควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรวดเร็ว

รายการเจาะข่าวเช้านี้