การขอความสมัครใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาด้วยฟ้าทะลายโจร 5 คน เปิดตัวให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ
83 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
ตำแหน่ง - คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเด็น - การขอความสมัครใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาด้วยฟ้าทะลายโจร 5 คน เปิดตัวให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ

อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงการใช้สมุนไพรในการรักษาเชื้อโรค ว่า เป็นสิ่งที่มีการบันทึกไว้มานานแล้ว ถือเป็นภูมิปัญญาของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีหลากหลายตำรับยาแพทย์แผนที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆ ทำให้ได้ทราบว่ายังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดของไทยที่มีความน่าสนใจอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีการให้ความรู้ตรงจุดนี้มากนัก ทำให้หลายคนยังไม่ทราบถึงการใช้ภูมิปัญญาเพื่อเยียวยารักษาตนเอง เมื่อเวลาป่วยขึ้นมา และยังไม่มีการนำไปใช้รักษาในโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยจากต่างประเทศมากนัก

ขณะเดียวกันมีสมุนไพรสองชนิดที่มีการวิจัยคือ ฟ้าทะลายโจรกับสารสกัดจากกระชายขาว โดยเฉพาะฟ้าละลายโจร ที่ถือเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายในประเทศไทย เชื่อว่าหากมีการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้แล้ว ก็จะเป็นการประชาชนพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และเป็นคู่แข่งในอุตสาหกรรมยาได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้