การรับมือกับการระรานทางออนไลน์ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย
125 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ หรือครูลิลลี่
ตำแหน่ง - ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทย
ประเด็น - การรับมือกับการระรานทางออนไลน์ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย

อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ หรือครูลิลลี่ ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถือปัญหาการระรานทางออนไลน์ ที่พบเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 20 ประสบปัญหาถูกระรานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาว่า แม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่านี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะปัญหาการระราน ผู้ได้รับผลกระทบจะมีปมปัญหาจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ หรือมากที่สุดถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งแม้จะเป็นเพียงหนึ่งชีวิตก็ถือว่ามีคุณค่ามาก ดังนั้นสถิตินี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาเล่านี้ด้วย ประกอบกับปัจจุบันนี้ที่เด็กและเยาวชนอยู่กับโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถห้ามได้ แต่จะต้องสอนให้รู้จักแยกแยะหรือการแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันให้มากขึ้น
ส่วนประเด็นปัญหาที่มาจากการถูกระรานทางออนไลน์สูงที่สุดสามอันดับแรกคือ รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ และเพศสภาพนั้น ถือเป็นเรื่องที่มีปัญหามาอย่างช้านานแล้ว ก่อนที่จะมีสื่อออนไลน์เสียอีก ซึ่งตนเองก็เคยประสบปัญหาเรื่องการถูกล้อเลียนในสามประเด็นนี้อยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ผ่านมาได้จากครอบครัวที่คอยดูแลเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี จนกลายเป็นความคิดเชิงบวกที่ต้องพัฒนาตนเองทำให้มาอยู่ในจุดที่ทุกคนให้การยอมรับ โดยยืนยันว่า การตอบโต้ด้วยวิธีการด่าทอ หรือใช้ความรุนแรง เป็นสิ่งที่ไม่ได้ผล แต่ควรจะวางไว้ และหันไปให้คุณค่ากับคนที่ดีแทน

รายการเจาะข่าวเช้านี้