การเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในสังกัด หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้
80 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.อัมพร พินะสา
ตำแหน่ง - เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ประเด็น - การเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในสังกัด หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงการกำหนดจำนวนนักเรียนในห้องเรียนช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด ในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด ให้มีนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้องว่า ได้มีทางเลือกสำหรับโรงเรียนแต่ละแห่งดำเนินการไว้คือ ให้ขยายห้องหรือสลับวันมาเรียน ซึ่งการสลับมาเรียนนั้นให้แต่ละโรงเรียนจัดการได้ตามความเหมาะสม เช่น สลับชั้นเรียน สลับวันในห้องเรียน ส่วนการสอบหรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์หากผู้ปกครองมองว่ามีความปลอดภัยมากกว่าจะมาที่โรงเรียน ก็สามารถทำให้เป็นทางเลือกไว้สำหรับผู้ปกครองได้ด้วยเช่นกัน เพราะหลักการก็ยังคงยึดเรื่องอของความปลอดภัยในการเรียนเป็นหลัก

ส่วนกรณีที่การเรียนการสอนออนไลน์ยังคงมีอยู่ แต่ผู้ปกครองบางส่วนต้องการขอเงินคืนเนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้น จะต้องตรวจดูรายการว่าหากมีโครงการพิเศษแต่ไม่ได้ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ก็จะต้องมีการคืนเงินให้กับผู้ปกครองได้ เช่น การเดินทางไปยังต่างประเทศ

รายการเจาะข่าวเช้านี้