มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงการคลัง : แนวทาง กลุ่มเป้าหมาย การประเมินและความคาดหวัง
82 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.พรชัย ฐีระเวช
ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง
ประเด็น - มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงการคลัง : แนวทาง กลุ่มเป้าหมาย การประเมินและความคาดหวัง

ดร.พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัสฯ ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจไทยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า จากมาตรการที่ควบคุมดูแลการระบาดที่ดีของภาครัฐ ประกอบกับมาตรการเยียวยาที่ดี ในช่วงปีที่แล้ว ทำให้เศรษฐกิจไทยจากเดิมที่กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าจะติดลบร้อยละ 7.7 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เหลือติดลบประมาณร้อยละ 6.5 ถึงแม้ว่าจะเป็นการติดลบก็ยังถือว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นบ้าง โดยข้อมูลดังกล่าวก็สอดคล้องกับต่างประเทศ เช่น World Economic Outlook หรือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีกว่าประเทศอื่นๆ

แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอัตราที่สูงขึ้น ทำให้กระทรวงได้คาดการณ์ว่าในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจไทยอาจจะลดลงจากการคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 4 เหลือเพียงประมาณร้อยละ 2.8 เนื่องจากแม้จะมีการล็อคดาวน์ในบางพื้นที่แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ยังคงเดินหน้าได้บางส่วน

รายการเจาะข่าวเช้านี้