ความเห็นต่อสถานการณ์การเล่นเกมของเด็กไทย และมุมมองต่ออีสปอร์ตในประเทศไทย
98 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - คุณกฤติน ภัทรศรีจิรากุล
ตำแหน่ง - COO บริษัทบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต จำกัด
ประเด็น - ความเห็นต่อสถานการณ์การเล่นเกมของเด็กไทย และมุมมองต่ออีสปอร์ตในประเทศไทย

นายกฤติน ภัทรศรีจิรากุล COO บริษัทบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต จำกัด กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์การเล่นเกมของเด็กไทย และมุมมองต่ออีสปอร์ตในประเทศไทย ว่า ปัจจุบันถึงแม้หลายฝ่ายจะมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม และ E-Sport แต่เรื่องของการแก้ปัญหาพฤติกรรมติดเกมของเด็ก ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน เนื่องจากเด็กยังขาดวุฒิภาวะ ในการตัดสินใจ และเลือกกิจกรรม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแล โดยปัญหาที่น่าเป็นห่วง คือการแบ่งเวลา โดยทางสมาคมพยายามส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ ฝึกซ้อม E-Sport และพักผ่อน ควบคู่ไปด้วยกัน เนื่องจากมองว่า ทุกอย่างจะเกิดปัญหาได้ หากใช้เวลาในการทำกิจกรรมใดมากจนเกินไป
พร้อมระบุว่า จากงานวิจัยที่พบว่า เด็กใช้เวลาเล่นเกมมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน ข้อวิจัยดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ากังวล เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่รู้จะทำกิจกรรมใดที่ดีมากกว่านี้ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา ที่จะต้องคอยชี้นำกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีประโยชน์มากกว่า

รายการเจาะข่าวเช้านี้