วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมา หลังจากกองทัพประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นเวลา 1 ปี
114 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมา หลังจากกองทัพประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นเวลา 1 ปี

ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมา หลังจากกองทัพประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นเวลา 1 ปี ว่าสำหรับข้ออ้างเรื่องการทุจริตในการเลือกตั้งนั้น ส่วนตัวมองว่า ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากการสำรวจภายในประเทศ พบว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย าจจะได้เสียงข้างมาก แต่สิ่งที่ทางกองทัพวิตกกังวล คือ 2 เรื่อง ได้แก่ การบริหารประเทศของนาง อองซาน ซูจี มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ2.การเจรจาอย่างสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์

รายการเจาะข่าวเช้านี้