หลักการและเหตุผลในการคัดค้านการขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว สูงสุด 104 บาท ตลอดสายของกรุงเทพมหานคร
155 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
ตำแหน่ง - เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ประเด็น - หลักการและเหตุผลในการคัดค้านการขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว สูงสุด 104 บาท ตลอดสายของกรุงเทพมหานคร

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงหลักการและเหตุผลในการคัดค้านการขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว สูงสุด 104 บาท ตลอดสายของกรุงเทพมหานคร ว่า จากกรณีที่ผู้ว่าราชการการอนุมัติให้รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวตลอดสายสูงถึง 104 บาทต่อเที่ยว เป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับได้
เนื่องจากเมื่อเทียบกับรายได้ของคนกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ขั้นต่ำ 320 บาทต่อวันแต่จะต้องจ่ายค่าเดินทางประมาณ 208 ต่อวัน เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกัน และขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่กระทรวงมหาดไทยได้ยกรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายให้กรุงเทพมหานคร และเขียนหลักการไว้ว่า การที่จะขึ้นราคาค่าโดยสาร ต้องคำนึงถึงราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และราคาไม่ควรเกิน 42 บาท นอกจากนี้ยังขัดต่อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร ที่การอนุมัติให้ขึ้นราคาต้องผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร

รายการเจาะข่าวเช้านี้