ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั่งเช่า และแนวทางการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
53 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม
ตำแหน่ง - รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ประเด็น - ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั่งเช่า และแนวทางการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถั่งเช่า และแนวทางการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ว่า ปัจจุบันมีโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจำนวนมาก ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลภาพรวม และสินค้าที่วางจำหน่าย โดยผู้ประกอบการจะต้องมาขออนุญาตจาก อย. ก่อนทุกครั้ง โดยผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ และผสมกับอาหาร เนื่องจากถั่งเช่าสามารถนำมาใส่ได้หลายประเภท แต่จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ่วน พร้อมระบุว่า สรรพคุณของถั่งเช่าช่วยบำรุงร่างกาย สำหรับคนที่ต้องการฟื้นตัวจากอาการป่วย หรือผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว แต่ไม่สามารถรักษาโรคได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้