การจดทะเบียนขออนุญาตปลูกกัญชากัญชง และแนวทางการจัดการโฆษณาข่าวปลอมในสื่อออนไลน์
125 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม
ตำแหน่ง - รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ประเด็น - การจดทะเบียนขออนุญาตปลูกกัญชากัญชง และแนวทางการจัดการโฆษณาข่าวปลอมในสื่อออนไลน์

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงแนวทางการจัดการโฆษณาข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ ว่า ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา อย.มีการดำเนินคดีการจัดการโฆษณากว่าพันคดี แต่ไม่ได้เกิดเป็นกระแสข่าวด้วยเหตุผลที่รู้เท่าไม่ถึงการ และไม่รู้ข้อกฎหมาย ซึ่ง อย. พยายามจัดลำดับความรุนแรงของปัญหาสินค้า โดยเฉพาะในการรักษาโรคร้าย ทำให้ผู้บริโภคละเลยในการรักษาโรคที่ถูกต้องเป็นลำดับแรก รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้กฎหมายอื่น ๆ เข้ามาจัดการด้วย เนื่องจากมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชน พร้อมระบุว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวกับสุขภาพ มีจำหน่ายในท้องตลอดจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ซึ่ง อย. เร่งดำเนินการควบคุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และโฆษณาเกินจริง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดช่วยดำเนินการ รวมถึงมีเจ้าหน้าตำรวจ คอยจับกุมดำเนินคดี