หลักการจ่ายคืนค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน จากกรณีการเรียนออนไลน์ที่เป็นผลกระทบจากโรค โควิด-19
95 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็น - หลักการจ่ายคืนค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน จากกรณีการเรียนออนไลน์ที่เป็นผลกระทบจากโรค โควิด-19

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงกรณีปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองหลังจากโรงเรียนบางส่วนปิดเรียนและให้เรียนออนไลน์ ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ว่า ขณะนี้ก็ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองมาเช่นกัน กรณีการจ่ายเงินจากกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ในช่วงที่มีการระบาด ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งก็มีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันออกไป เพื่อนำไปใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งก็ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ในการให้โรงเรียนแต่ละแห่ง คำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อนำมาคืนให้กับผู้ปกครอง หากไม่มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นจริง ซึ่งก็มีโรงเรียนบางแห่งได้เริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายแล้ว

รายการเจาะข่าวเช้านี้