แนวคิดการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า
87 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.สมชัย จิตสุชน
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ประเด็น - แนวคิดการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงประโยชน์ของแนวคิดการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้าว่า จะทำให้ครอบครัวของเด็กได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโภชนาการที่มีคุณภาพ ได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่ดี จากที่ผู้ปกครองมีรายได้นำเงินเป็นค่าเดินทางไปพบแพทย์ได้ ส่งผลให้การกระจายความเท่าเทียมในการพบแพทย์ทำได้ดีขึ้น สมาชิกคนอื่นในครอบครัวก็ได้ประโยชน์มากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นแม่ในครอบครัวมีมากขึ้น ได้รับการยอมรับ มีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นด้วย

ซึ่งการจัดสรรงบประมาณแบบถ้วนหน้านั้น จะลดกระบวนการคัดกรองที่มีความผิดพลาดอยู่เสมอ ซึ่งการคัดกรองนี้จะทำให้คนที่มีความยากจน จะตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลือถึงร้อยละ 30 ดังนั้นการให้สวัสดิการถ้วนหน้าจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพื่อให้มีการรับสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงแท้จริง

รายการเจาะข่าวเช้านี้