กรณีที่ประชุมรัฐสภามีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
69 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
ตำแหน่ง - ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ประเด็น - กรณีที่ประชุมรัฐสภามีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงกรณีที่ประชุมรัฐสภามีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่มีส่งให้ตีความและถูกกระบวนการอื่นตีตกไปในภายหลัง การไปถามศาลรัฐธรรมนูญก็ถือเป็นเรื่องที่ดี แม้ว่าจะช้าไปซึ่งหากมีศาลรัฐธรรมนูญมีข้อตัดสินอย่างไร ก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไป พร้อมมองว่าไม่ว่ากระบวนการจะเป็นไปในรูปแบบไหน สุดท้ายแล้วก็จะตกไปอยู่ที่การลงคะแนนเสียงประชามติอยู่ดี แม้จะใช้เวลามากขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแน่นอน

พร้อมมองว่า เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมที่กำลังติดตามอยู่นั้น ผู้ชุมนุมอาจจะสนใจเพียงแค่การแก้ไขในหมวดที่ 1-2 เท่านั้น ซึ่งสะท้อนได้จากความเคลื่อนไหวในสภาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยแนะว่า หากจะให้มีการแก้ไขอย่างไรก็ควรจะมีการถามประชาชนด้วยการลงคะแนนเสียงประชามติโดยตรง ด้วยข้อมูลอย่างรอบด้าน และทุกฝ่ายควรเคารพคะแนนเสียงที่ออกมาด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้