แนวทางการบริหารจัดการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : การเพิ่มสิทธิ สวัสดิการ พร้อมกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
84 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
ตำแหน่ง - เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ประเด็น - แนวทางการบริหารจัดการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : การเพิ่มสิทธิ สวัสดิการ พร้อมกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงนโยบายของ สปสช. ว่า แม้การปรับเปลี่ยนสถานพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องรอ 15 วันก็ตาม แต่การรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ควรยังเป็นไปในรูปแบบการรักษาในโรคที่มีอาการร้ายแรงเท่านั้น ส่วนตัวมองว่า หากมีอาการไม่ร้ายแรงก็ต้องการให้ไปรักษาคลินิกที่อยู่ใกล้บ้านในการักษาระดับปฐมภูมิที่ไม่จำเป็นต้องพักค้างคืนจะดีกว่า ซึ่งการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็จะเป็นการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพราะการใช้เครื่องมือก็มีความคล้ายคลึงกัน โดยมองว่าที่ผ่านมากว่า ร้อยละ 70-80 ประชาชนมักจะเจ็บป่วยไม่ร้ายแรง หากได้รับการรักษาที่คลินิกใกล้บ้านจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่า

พร้อมยืนยันว่า ไม่ว่าจะอยู่ในโครงการใด การใช้ยาก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แต่ละคน ซึ่งยาทุกตัวที่ใช้ในประเทศไทยต่างก็มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะมีระบบการตรวจสอบการให้ยาที่มีคุณภาพอยู่แล้ว

รายการเจาะข่าวเช้านี้