ความสำคัญของการมีกฎหมายภาคประชาชนที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และผลการตอบรับจากรัฐบาล
101 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - อาจารย์สุนี ไชยรส
ตำแหน่ง - รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเด็น - ความสำคัญของการมีกฎหมายภาคประชาชนที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และผลการตอบรับจากรัฐบาล

อาจารย์สุนี ไชยรส รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัสฯ ถึงการข้อเสนอที่เป็นทางออกในกระบวนการรับร่างกฎหมายภาคประชาชนไปพิจารณาของรัฐว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยังมีการคงค้างพิจารณา 8 ฉบับ และยังมีเรื่องของการไม่รับหลักการของสภาต่อกรณีการลงรายชื่อเสนอรัฐธรรมนูญจากภาคประชาชนกว่า 100,000 รายชื่อ รวมถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามกฎหมายไม่รับการพิจารณาร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติ ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะดำเนินการคือ การให้โอกาสร่างกฎหมายเข้าไปสู่สภาก่อน ผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และแก้ไขกฎหมายการเข้าชื่อส่งร่างกฎหมายเข้าการพิจารณาจะต้องจำกัดระยะเวลาในการพิจารณา และมีกรรมาธิการในทุกขั้นตอน

พร้อมระบุว่า หลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองที่ให้ความสนใจในการแก้ไขร่างกฎหมายการเสนอชื่อเพื่อแก้ไขกฎหมายของภาคประชาชน ซึ่งพรรคการเมืองก็พบอุปสรรคที่คล้ายๆกันกับประชาชน เพราะติดอยู่ที่การอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเช่นกัน

รายการเจาะข่าวเช้านี้