การตรวจสอบความคืบหน้าในการปราบปรามบ่อนพนันของตำรวจ
151 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
ตำแหน่ง - เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ประเด็น - การตรวจสอบความคืบหน้าในการปราบปรามบ่อนพนันของตำรวจ

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กล่าวกับรายการเจาะข่าวเช้านี้ ถึงการตรวจสอบความคืบหน้าในการปราบปรามบ่อนพนันของตำรวจ ว่า ปัจจุบันปัญหาบ่อนการพนันในประเทศไทยเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจัดตั้งตำรวจภูธรภาคไทย ซึ่งแต่ละแห่งมีตำรวจอยู่ถึง 300-400 คน เป็นองค์กรที่ไม่มีประโยชน์ต่อประชาชน และกลายเป็นภาระให้ตำรวจต้องส่งส่วย ขณะที่ปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมายขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากตำรวจภูธรภาคไม่ยินยอมให้เกิดขึ้น
โดยหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการกวาดล้างอย่างจริงจัง ทำให้ขณะนี้เริ่มมีการจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ต่าง ๆ เริ่มมีมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถปราบปรามหวยใต้ดินได้ สะท้อนว่า ปัญหาบ่อนการพนัน ประเทศไทยสามารถจัดการได้ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมอย่างจริงจัง

รายการเจาะข่าวเช้านี้