มาตรการดูแลและเฝ้าระวังของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอาคารจุฬานิวาส
82 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองอธิการบดี ด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ
ประเด็น - มาตรการดูแลและเฝ้าระวังของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอาคารจุฬานิวาส

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองอธิการบดี ด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงมาตรการดูแลและเฝ้าระวังของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอาคารจุฬานิวาส ว่า กรณีพบบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ทางศูนย์ปฏิบัติการได้ดำเนินการสอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อของบุคลาการคนดังกล่าว ตรวจคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ ตรวจพีซีอาร์เชิงรุกในทันที ทำให้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 22 คน โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาลบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยแล้ว ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็ว ซึ่งขณะนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีอาการดีขึ้น

พร้อมยืนยันว่า การกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ไม่ใช่การกระจายของโรคในลักษณะเป็นคลัสเตอร์ จุฬาฯ เนื่องจากการพบผู้ติดเชื้อยังอยู่ในบริเวณหอพักจุฬานิวาสเท่านั้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัย สามารถควบคุมเชื้อไวรัสให้อยู่ในวงจำกัด

รายการเจาะข่าวเช้านี้