วิเคราะห์การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในสภาผู้แทนราษฎร : ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร
85 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - วิเคราะห์การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในสภาผู้แทนราษฎร : ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร

รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ว่า การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน หากประเด็นที่หยิบยกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ เรื่องใดที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ไม่ควรปล่อยให้จบไปใน 4 วัน แต่ประชน และสังคม ควรช่วยกันสืบหาข้อเท็จจริง หากข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อ ควรผลักดันให้เกิดกระบวนการยุติธรรม พร้อมระบุว่า การปฎิรูปการเมืองไม่ใช่เพียงการเมืองของผู้มีอำนาจ แต่เป็นเรื่องของประชาชนได้ โดยสื่อมวลชนเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่ความจริงออกมาสู่สังคม และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ขณะที่ทุกเรื่องที่ตรวจสอบกลไกการทำงานของรัฐบาล หลายฝ่ายคาดหวังว่า ให้องค์กรที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ตอบสนองเพียงผู้มีอำนาจ

รายการเจาะข่าวเช้านี้