ประเด็นการทุจริตที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรจะหายไปจากสังคมหรือไม่ และทำอย่างไรจะตรวจสอบการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
136 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดอกเตอร์มานะ นิมิตรมงคล
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย
ประเด็น - ประเด็นการทุจริตที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรจะหายไปจากสังคมหรือไม่ และทำอย่างไรจะตรวจสอบการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดอกเตอร์มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติหรือ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบการทุจริตต่างๆว่า การทำงานของ ป.ป.ช. สามารถเริ่มทำการสอบสวนได้ทันที เมื่อพบเห็นกรณีการทุจริต โดยหยิบกประเด็นมาทำเป็นคดีได้ทันที ไม่มีข้ออ้างเป็นอย่างอื่นได้ แต่สิ่งที่น่าสังเกตจากทุกรัฐบาลที่ผ่านมาคือ เมื่อเป็นฝ่ายค้านนั้นก็สามารถหาข้อมูลมาโจมตีและชี้ให้เห็นถึงการทุจริตได้ แต่เมื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลเองแล้ว กลับไม่มีการพูดถึง ทำให้กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้การคอร์รับชั่นจนถึงวันนี้

พร้อมระบุว่า ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบการทุจริตคือระบบอุปถัมภ์ โดยยกตัวอย่างคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา แต่ปัจจุบันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางไปมาก สิ่งที่สำคัญของการตรวจสอบการทุจริตคือ อย่าเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และภาครัฐต้องมีกลไกในการคุ้มครองประชาชนด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้