ขั้นตอนการจัดการวัคซีนจากจีนที่มาถึงประเทศไทย และแผนการการจัดเก็บและกระจายวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
175 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ตำแหน่ง - อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเด็น - ขั้นตอนการจัดการวัคซีนจากจีนที่มาถึงประเทศไทย และแผนการการจัดเก็บและกระจายวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

รายการเจาะข่าวเช้านี้