แนวคิดและข้อมูลเกี่ยวกับการนำกัญชามาประกอบอาหาร
289 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.
ประเด็น - แนวคิดและข้อมูลเกี่ยวกับการนำกัญชามาประกอบอาหาร

รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการนำกัญชามาประกอบอาหารว่า จะทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวมากขึ้น และคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกข้อคือสาร THC มีฤทธิ์ในการเพิ่มความอยากอาหารอีกด้วย ส่วนประเด็นการที่มีนำใบกัญชามาประกอบเป็นอาหาร ที่มีกระแสออกมาอย่างหลากหลายในขณะนี้ย้ำว่าจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นเพื่อให้ผู้ซื้อมีความปลอดภัยในการบริโภค แต่หากผู้บริโภคไม่มั่นใจ ก็ขอให้สอบถามถึงแหล่งผลิตและใบอนุญาตในการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ หากไม่แน่ใจก็ขอให้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขณะเดียวกันจากการสำรวจก็พบว่า ประชาชนเริ่มมีความรู้เรื่องกัญชามากขึ้น แต่ก็ยังมีประเด็นที่มีความเข้าใจผิด เช่น ด้านการรักษาโรค หรือการนำมารักษามะเร็ง แต่คุณสมบัติที่นำมาใช้นั้นสามารถลดอาการอาเจียนจากผู้ที่ทำเคมีบำบัด แต่เรื่องของมะเร็งยังต้องได้รับการวิจัยที่มากขึ้นต่อไป

รายการเจาะข่าวเช้านี้