การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้หลังจากการฉีด
107 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้หลังจากการฉีด

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้หลังจากการฉีด ว่า เป้าหมายของการจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะต้องครอบคลุกทุกกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ประชาชนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างเพียงพอ ในการเดินทางภายในประเทศ โดยหลังจากที่วัคซีนของบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จากประเทศจีน เดินทางมาถึงประเทศไทยจำนวน 2 แสนโดส จำเป็นต้องฉีดให้กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

สำหรับกระบวนการฉีดวัคซีนเข็มแรก จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 30 นาที เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องซักประวัติโดยละเอียด เพื่อประเมินความเสี่ยง และให้พักสังเกตอาการ พร้อมกับแสกนแอปพลิเคชันไลน์ "หมอพร้อม" เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมระบุว่า สาเหตุที่ต้องฉีดวัคซีนให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนแรกในประเทศไทย ยืนยันว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง แต่เป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน

รายการเจาะข่าวเช้านี้