การสื่อสารในสังคมออนไลน์กับวิกฤตสุขภาพ : การจัดกระบวนการสื่อสารในสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติสุขภาพ
132 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ตำแหน่ง - ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - การสื่อสารในสังคมออนไลน์กับวิกฤตสุขภาพ : การจัดกระบวนการสื่อสารในสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติสุขภาพ

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงการจัดกระบวนการสื่อสารในสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติสุขภาพ ว่า วิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การสื่อสารออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นภาพสะท้อนต่อคุณภาพจิตใจ ที่นำไปสู่การส่งข่าวสารที่แตกต่างกันตามคุณภาพจิตใจของตนเอง โดยมีสภาวะจิตใจ 3 รูปแบบ คือ 1.สภาวะในการตระหนก เป็นสภาวะที่สามารถรับข่าวสาร และเผยแพร่ได้ง่าย เนื่องจากยังไม่เข้าใจโรคอย่างแท้จริง 2.สภาวะการเรียนรู้ มีพฤติกรรมป้องกันตนเองมากกว่าความกลัว สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด รวมถึงส่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากขึ้น และ3.การพัฒนา เริ่มเข้าใจว่า ภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาด ทุกคน จะต้องรอดพ้นจากวิกฤตไปด้วยกัน โดยมีความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้