มาตรการเยียวยาประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
135 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.กุลยา ตันติเตมิท
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
ประเด็น - มาตรการเยียวยาประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

ดร.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงมาตรการเยียวยาประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ว่า ขณะนี้ประชาชนที่ได้รับการเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำนวนกว่า 41 ล้านคนแล้ว โดยการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในระลอก 2 มีความแตกต่างจากการระบาดในระลอกแรก โดยเป็นการช่วยเหลือครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม ภายใต้โครงการเราชนะ ที่พิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ยกเว้นแรงงานผู้ประกันตนในมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

สำหรับการเยียวยาประชาชนในการระบาดระลอกแรก จะดูแลกลุ่มอาชีพอิสระเป็นหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ และกิจกรรมในทันที จึงได้ทยอยให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในแต่กลุ่ม โดยจำนวนที่ใช้จ่ายในการเยียวยาระลอกแรกประมาณกว่า 3 แสนล้านบาท ส่วนในระลอกที่ 2 ใช้จ่ายในการเยียวยารวมกันกว่า 2 แสน 5 หมื่นล้านบาท โดยเม็ดเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด มาจาก พระราชกำหนดกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

รายการเจาะข่าวเช้านี้