เมื่อฉากข่มขืนถูกทำให้กลายเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งในละครไทย เรื่อง “เมียจำเป็น”
187 views
0
0

เมื่อฉากข่มขืนถูกทำให้กลายเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งในละครไทย เรื่อง “เมียจำเป็น”
มารับฟังความคิดเห็นในประเด็นนี้จาก คุณนิธิพันธ์ วิประวิทย์ แอดมินเพจข่มขืนผ่านจอพอกันที

รายการ Zoom สื่อ
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 )

ดำเนินรายการโดย ดร.ชเนตตี ทินนาม
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามฟังรายการ Zoom สื่อ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.05 - 09.55 น. ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz.