สถานการณ์การเมืองที่กำลังทวีความรุนแรงในประเทศเมียนมา : ทางออก และโอกาสเจรจา ยังมีอยู่หรือไม่
85 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเด็น - สถานการณ์การเมืองที่กำลังทวีความรุนแรงในประเทศเมียนมา : ทางออก และโอกาสเจรจา ยังมีอยู่หรือไม่

ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส โดยได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบได้ว่าจะมีทางออกอย่างไร แต่มีโอกาสที่เข้าสู่การปิดประเทศในอนาคตอันใกล้ เพราะรัฐบาลทหารไม่สามารถทำให้ประชาชนเลิกชุมนุมได้ และยังจับกุมผู้ประท้วง ผู้ที่เห็นต่าง ปราบปรามอย่างรุนแรง ซึ่งขณะนี้ผู้ที่ถูกควบคุมตัวมีทั้งหมดกว่า 1,700 คน และมีผู้เสียชีวิตเกือบ 60 รายแล้ว โดยผู้ที่ถูกจับกุมนั้นไม่ได้มีเพียงแค่นักการเมืองฝ่ายค้านหรือนักจัดกิจกรรมทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มประชาชนที่เป็นวัยรุ่นและกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมก็ถูกจับกุมตามไปด้วย

พร้อมมองว่าสิ่งที่ทำให้ผู้ประท้วงในเมียนมายังคงจัดการชุมนุมต่อไป เพราะว่า ได้มีการเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารกับระบอบประชาธิปไตย ก็พบว่าการอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมีอนาคตที่ดีมากกว่า แม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม

รายการเจาะข่าวเช้านี้