ชุดหุ่นจำลองกายวิภาคตาสุนัขแบบสามมิติเพื่อการเรียนด้วยตนเอง
88 views
0
0
"ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"ชุดหุ่นจำลองกายวิภาคตาสุนัขแบบสามมิติเพื่อการเรียนด้วยตนเอง" ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติประจำปี 2563

ประกอบด้วย ลูกตา หนังตา ต่อมน้ำตา กล้ามเนื้อลูกตา และเส้นประสาทที่ชัดเจน มีจำนวน 4 ชิ้น ผลิตมาจากการออกแบบด้วยโปรแกรมสร้างสื่อสามมิติ โดยใช้ตาสุนัขที่รักษาสภาพด้วยฟอร์มาลินเป็นต้นแบบในการผลิต และการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อให้ได้โมเดลต้นแบบในการผลิตด้วยวัสดุอื่นให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้งานมากขึ้น ได้แก่ เรซิ่น ยางพารา โพลียูรีเทนโฟม และโพลีแลคติกแอซิดพลาสติก

จุดเด่นของหุ่นจำลอง มีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตาสุนัขจริง สามารถถอดแยก และประกอบกลับเข้าเป็นชิ้นเดียวกัน โดยสวมต่อกันได้พอดีในรูปแบบจิกซอร์ ช่วยให้เห็นถึงโครงสร้างชัดเจน แสดงความสัมพันธ์แบบสามมิติของกายวิภาคตาสุนัขทั้งภายนอกและภายในที่มีโครงสร้างขนาดเล็กมาสัมพันธ์อย่างครบถ้วน มีคุณภาพดี มีน้ำหนักเบา ทนทาน กันน้ำ เก็บรักษาได้นาน มีความปลอดภัย ราคาไม่สูง ช่วยให้เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน สีสวยงาม นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อเสริม หรือทดแทนตาสุนัขจริงได้ และเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ โดยใช้ร่วมกับโปรแกรมสื่อสามมิติ อีกทั้งยังช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราได้

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ และ จันทิมา อินทรปัญญา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย