เลือกประเภทอาหารให้เหมาะกับสุนัขและแมว
287 views
0
0

เลือกประเภทอาหารให้เหมาะกับสุนัขและแมว
• ข้อดี-ข้อควรระวังของอาหารปรุงเองกับอาหารสำเร็จรูป
• อาหารปรุงเอง เจ้าของสัตว์ไม่จำเป็นต้องปรุง เพราะหมาแมวชอบและกินอาหารจาก "กลิ่น" มากกว่ารสชาติอาหาร
• อาหารสำเร็จรูปก็แบ่งออกได้อีก 3 ลักษณะ คือ แห้ง เปียก กึ่งแห้งกึ่งเปียก
• เลือกอาหารประเภทใดให้เหมาะกับหมาแมวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ สุขภาพ ช่วงอายุ
• รู้ได้อย่างไรว่าสูตรอาหารแบบไหนเหมาะกับหมาแมวของเรา
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย