แนวทางการจัดการข่าวปลอม (เฟคนิวส์) ในสื่อออนไลน์
149 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ตำแหน่ง - ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็น - แนวทางการจัดการข่าวปลอม (เฟคนิวส์) ในสื่อสังคมออนไลน์

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงแนวทางการจัดการข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ ในสื่อออนไลน์ว่า ถือเป็นปัญหาในระดับจากการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เนตได้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการใช้งานสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยพบว่าในปี 2563 ใช้เวลาในการเล่นสมาร์ทโฟนถึง 11 ชั่วโมงต่อวันกว่าร้อยละ 95 เล่นโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ทำให้ทุกคนเป็นผู้ให้ข่าวหรือข้อมูลต่างๆได้ ทำให้เฟคนิวส์มีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก ซึ่งกระทรวงได้จัดกลุ่มรูปแบบเฟคนิวส์ไว้ ส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบของข่าวที่ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง เช่นเรื่องของสุขภาพ นโยบายรัฐ โดยได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมขึ้นมาในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ซึ่งได้ดำเนินการต่อต้านเฟคนิวส์มาตั้งแต่ปี 2562 โดยเน้นการให้ข่าวจริงออกมา โดยไม่ใช้มาตรการทางกฎหมาย มีหลักการว่าหากมีข่าวใดที่มีแนวโน้มว่าเป็นเฟคนิวส์ จะมีการหยิบยกขึ้นมา แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่แท้จริงประกบไป ด้วย เพื่อให้ได้เห็นว่าอันไหนเป็นข่าวจริงหรือข้อมูลเท็จบ้าง

รายการเจาะข่าวเช้านี้