ตามฟังใครดีใน Clubhouse หากอยากรู้เรื่องธุรกิจและการตลาด
189 views
0
0

[1] ตามฟังใครดีใน Clubhouse หากสนใจเรื่องการทำธุรกิจ Digital marketing และการตลาด ความรู้นอกห้องเรียนที่ฟังสนุก เนื้อหาไม่ซ้ำ ได้ประโยชน์ อยากชวนให้ไปฟังกัน

• Tip DigitalTips | การใช้เครื่องมือ Digital marketing
• โซอี้ Digital Shortcut | เครื่องมือออนไลน์อะไรกำลังดัง มาเล่าให้ฟังง่ายๆ
• Roundfinger Aey | มีวิธีคิดและมุมมองเพื่อปรับใจกับชีวิต
• Kritinee (Kate) | มีวิธีคิดใหม่ๆ ที่น่าสนใจ พัฒนาตัวเองและงานอย่างไรได้บ้าง
• Thiraput Pitichat | ใช้จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อขับเคลื่อนตัวตนและองค์กร

[2] เก็บตกประสบการณ์ Staycation โรงแรมชื่อดังหลายโรงแรม ครั้งนี้โรงแรมอะไรที่ขอเทคะแนนให้เรื่องความใส่ใจในการบริการ เล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ในธุรกิจบริการ สิ่งที่แตกต่างมิใช่ใส่เงิน แต่คือใส่ใจ (นาที 15:39)
______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16