ข้อเท็จจริงของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
81 views
0
0
"ข้อเท็จจริงของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น"

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ตำแหน่ง - หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลีนิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - ข้อเท็จจริงของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลีนิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีความร้ายแรง ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากความรุนแรงของโรคที่สูงเช่นนี้ สิ่งเดียวที่จะหยุดยั้งได้คือวัคซีน การที่ทำให้โรคหมดไปเป็นไปไม่ได้ แต่สิ่งที่สามารถทำได้คือลดความรุนแรงของโรค เพื่อไม่ให้เสียชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกันต่อไปได้ในอนาคต พร้อมกับมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งในภาวะเร่งรีบเช่นนี้ จากการพัฒนาวัคซีนได้ภายใน 1 ปี เมื่อเปรียบเทียบเรื่องของความเสี่ยงของการฉีดวัคซีนกับความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ก็ถือเป็นสิ่งที่ควรเดินหน้าต่อไป ซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องติดตามผลอาการข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนด้วย โดยตามภาวะปกติแล้วก็ต้องใช้เวลา 2 ปีในการติดตาม

ขณะเดียวกันหากเกิดอาการข้างเคียง หลังจากการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม จำเป็นจะต้องมีการรายงานก่อน แล้วนำมาสอบสวนทีหลัง จากคณะกรรมการที่เป็นกลางจากหลากหลายประเทศ ซึ่งถือเป็นกระบวนการตามปกติเมื่อพบอาการไม่พึงประสงค์

รายการเจาะข่าวเช้านี้